html{ overflow:hidden; }

Åter till förstasidan

Saxion AB är ett företag som arbetar med att utveckla butiker inom detaljhandeln. Affärsidén är att hjälpa mindre och medelstora livsmedelsbutiker att förbättra och skapa långsiktig lönsamhet.

 

Om

Team

Tjänster

Kontakt

Vilka är vi?

Om företaget

Saxion AB startade sin ekonomibyråverksamhet 2012 och har sedan dess vuxit och utvecklats. Det är en redovisningsbyrå placerad i Linköping som är speciellt inriktad mot dagligvarubutiker och då främst inom ICA. Bolaget arbetar med affärsutvecklingsfrågor i nära relation med kunderna. Det är en levande ekonomibyrå som är aktiv i kundernas verksamheter genom att vi exempelvis är med och hjälper våra kunder att analysera, identifiera och implementera förbättringsprocesser i deras verksamhet. Allt för att nå förbättrad lönsamhet på lång sikt.

 

Vi ansvarar också för kundernas löpande bokföring, bokslut och löneadministration. Bolaget drivs av engagerade medarbetarna med ett stort hjärta för kundservice.

 

 

Sebastian Asklöv

EKONOMICONTROLLER & ICA-SPECIALIST

 

Sebastian är företagets grundare och arbetar med våra kunder som är ICA-butiker. Han är specialist på ICA-s affärssystem och hjälper ICA-handlare att utveckla väl fungerande butiker.

Vårat Team

Tjänster

V

Tamina Andrén

AFFÄRSJURIST

 

Tamina arbetar med alla frågor som rör det juridiska området.

Thomas Johansson

REDOVISNINGSKONSULT

 

Thomas är redovisningsansvarig för våra kunder och arbetar med att kontinuerligt förbättra och effektivisera redovisningsprocessen för våra kunder.

Tjänster

Löpande redovisning

Ekonomiska analyser

Bolagsbildning & Skatt

- Löpande bokföring & redovisning

- Kund- & leverantörsreskontra

- Inscanning leverantörsfakturor

- Betalningsservice, in- & utbetalningsflöde

- Kundfakturering samt krav &

   inkassohantering

- Anläggningsregister & redovisning

- Löneadministration

- Skattedeklarationer, moms &

   uppbördsredovisning

- Avstämningar, huvudbok- & balansposter

- Månad- & period bokslut

- Kundanpassad rapportering av resultat- &

   balansräkning, kassaflöden & nyckeltal

- Årsbokslut, inkomstdeklarationer och

   årsredovisningar

- Ekonomi- & verksamhetstyrning

- Kostnad- & intäkts analyser

- Översikt ekonomiprocesser

- Samordning & effektiviseringar

- Kontrollbalansräkning

- Budget- & prognosarbete

- Företagsvärderingar

- Kassaflödesanalyser

- Nyckeltal & uppföljningar

-Bolagsverket, anmälan, ändringar &

  korrespondens

- Skatteverket, anmälan, ändringar &

   korrespondens

- Nybildning av AB-bolag samt konsultation

- Uppbyggnad av bolagsstrukturer

- Bolagsformalia – årsstämma, protokoll,

   bolagsavtal, bolagsordning etc

- Skatte- planering & beräkningar för företag &

   företagsledare

Kontakta oss

sebastian.asklov@saxion.se

0708-701109

Besöksadress: Gottorpsgatan 11

582 73 Linköping

Postadress: Luddingsbo Alingsbo 1

60596 Norrköping